Borgerstyrt personlig assistanse

Kurs Borgerstyrt Personlig assistanse ordningen

Assistentkursene

BPA, hva er det? Organiseringen.

Hva skiller hjemmetjenesten fra hjelp som BPA?

Oversikt over gjeldene lover og regler som berører deg som assistent

Taushetsplikt i praksis. Ulike dilemma

Avklaring av roller, assistentrollen, arbeidslederrollen, arbeidsgiverrollen

Målrettet jobbing med arbeidsleders mål. Hvordan gjør man det.

Arbeidslederkursene inneholder mye av det samme, men man vekter temaene ulikt. I tillegg er det større fokus på arbeidslederrollen. Utfordringer ved å være leder og samtidig ha «Kroppen sin og hjemmet sitt som andres arbeidsplass». Da alle arbeidslederne har ulike behov har jeg valgt å skreddersy kursene og holde dem til hver enkelt. På den måten kan man ha fokus på det som er viktig for hver og en. Dette har jeg veldig gode erfaringer med.

 

Bestill kurs ved å ringe meg eller send inn kontaktinformasjon så tar jeg kontakt. Jeg kommer til din arbeidsplass og holder kurset.