Kurs, foredrag og veiledning

Jeg tilbyr  kurs, foredrag og veiledning i spesialpedagogikk. 
Eksempel på tema kan være tilrettelegging i hjem og skole/barnehage, atferd, kommunikasjon, struktur, grensesetting/tvang og makt.

Målet med mine kurs og foredrag er å bidra til økt forståelse for hvordan hver enkelt ansatt påvirker menneskene de jobber for. Dermed øker også kvaliteten på den hjelpen de gir.

Alle kursene tilbys over hele landet på din arbeidsplass.

Nedenfor finner du en oversikt over noen av mine kurs.

Autisme og utviklingshemming. Tilrettelegging i hjem og skole

Et kurs som gir deltakerne økt kunnskap om diagnosene autisme og utviklingshemming samt praktisk tilrettelegging i skole og hjem.

Målgruppe: Assistenter, miljøarbeidere, lærere og terapeuter i hjem, skole, barnehage og sfo

Les mer og bestill kurs til din arbeidsplass

Tvang og makt i skolen

Et kurs som gir økt kunnskap om lovverket og tiltak for forebygging av tvang og makt.

Bruk av tvang og makt er en særlig inngripen i andre menneskers liv og brudd på menneskerettighetene. Det er viktig at de som jobber med andre mennesker vet hvor grensene går og i størst mulig grad unngår bruk av tvang og makt.

Les mer og bestill kurs til din skole

Spesialpedagogikk

Bidra til økt kunnskap om praktisk spesialpedagogikk for barn og voksne.

Kurset er både praktisk og teoretisk. Fordelen med dette kurset er at du får tips om konkrete tiltak og praktiske eksempler du kan bruke i jobben din. Det er rom for å bygge på det deltakerne allerede kan fra før. Gjennomgang av aktuelle diagnoser og pedagogiske verktøy.

Les mer og bestill kurs i spesialpedagogikk

Omsorgsrollen på utlån, en dialogworkshop

Foreldre legger ansvaret for det kjæreste de har i de ansattes hender, de gir DEG og dine kolleger OMSORGSROLLEN PÅ UTLÅN.

Rom for mestring og utvikling og Ridderne ønsker å bidra til at ansatte som jobber i barneboliger eller avlastning kan komme sammen og dele erfaringer, få faglig påfyll og utvikle fagområdet.

Les mer og bestill kurset Omsorgsrollen på utlån