Kurs, foredrag og veiledning

Jeg tilbyr  kurs, foredrag og veiledning i spesialpedagogikk. 
Eksempel på tema kan være tilrettelegging i hjem og skole/barnehage, atferd,  kommunikasjon, struktur, grensesetting/tvang og makt.

Målet med mine kurs og foredrag er å bidra til økt forståelse for hvordan hver enkelt ansatt påvirker menneskene de jobber for. Dermed øker også kvaliteten på den hjelpen de gir.

Alle kursene tilbys over hele landet på din arbeidsplass.

Nedenfor finner du en oversikt over noen av mine kurs.

Autisme og utviklingshemming. Tilrettelegging i hjem og skole

Et kurs som gir deltakerne økt kunnskap om diagnosene autisme og utviklingshemming samt praktisk tilrettelegging i skole og hjem.

Målgruppe: Assistenter, miljøarbeidere, lærere og terapeuter i hjem, skole, barnehage og sfo

Les mer og bestill kurs til din arbeidsplass

Tvang og makt i skolen

Et kurs som gir økt kunnskap om lovverket og tiltak for forebygging av tvang og makt.

Bruk av tvang og makt er en særlig inngripen i andre menneskers liv og brudd på menneskerettighetene. Det er viktig at de som jobber med andre mennesker vet hvor grensene går og i størst mulig grad unngår bruk av tvang og makt.

Les mer og bestill kurs til din skole

Spesialpedagogikk

Bidra til økt kunnskap om praktisk spesialpedagogikk for barn og voksne.

Kurset er både praktisk og teoretisk. Fordelen med dette kurset er at du får tips om konkrete tiltak og praktiske eksempler du kan bruke i jobben din. Det er rom for å bygge på det deltakerne allerede kan fra før. Gjennomgang av aktuelle diagnoser og pedagogiske verktøy.

Les mer og bestill kurs i spesialpedagogikk

Borgerstyrt personlig assistanse

Borgerstyrt personlig assistanse

Er du arbeidsledere eller assistent i borgerstyrt personlig assistent ordningen?

Kurset har fokus på lovverk, rolleavklaringer og taushetsplikt. Vi ser også på ulike etiske og faglige utfordringer som kan dukke opp, både for arbeidsleder og assistent, når man jobber tett på hjemmet og kroppen til arbeidsleder.

Les mer og bestill kurs her

Løvstadmetoden

For at ikke trusler og vold fra tjenestemottakere skal møtes med maktkamp  eller mot-vold fra personalet, gir vi opplæring i voldsforebyggende kommunikasjon og voldsforebyggende kroppshåndteringsmetodikk.

Metoden er utviklet av Erik og Linda Løvstad er evidensbaserte multimodale metoder for traumebevisst forståelse, forebygging, håndtering, oppfølging og behandling av aggresjon, trusler, vold. Eklektisk basert på kognitiv psykologi etter et humanistisk helhetssyn

Løvstadkurs i Løvstadmetoden er kostnadseffektiv kompetanseutvikling av kommunikasjon, konfliktløsning, klientbehandling.

Ferdighetstrening i kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk
for implementering og kvalitetssikring av Løvstadkurs i Løvstadmetoden

Få mer informasjon og bestill kurs ved å fylle ut kontaktskjema.