Publikasjoner

Om misbruk av tvang og makt overfor barn med psykisk utviklingshemming i skolen

Masteroppgave i spesialpedagogikk. Hva sier lovverket og hvilke konsekvenser får det? Hvordan kan det forebygges? Skrevet av Silje Gislefoss Netland.

Les masteroppgave her

Hjertesukk om spesialundervisning

– Det vanskeligste med min jobb er å bevise for dem som gir rammebetingelsene at den jobben jeg gjør er viktig og krever spesialkompetanse, skriver FOer og vernepleier Silje Netland i avisa Nordlys.

Les artikkelen her

Vernepleierboka 2010 – 20 år etter reformen

Vernepleiere i skolen

Seksjonsrådet for vernepleiere sin artikkelsamling. Lansert på FO-kongressen i 2010. Dette essayet bygger på mine egne erfaringer fra skolen, sett i sammenheng med nyere offentlige utredninger / NOUer. essayet beskriver hvordan vernepleiere kan bidra i skolen for å komme nærmere målet om en skole for alle

Les artikkelen her

Tverrfaglig samarbeid i skolen- ny brosjyre om mulighetene

FO har i samarbeid med Utdanningsforbundet utarbeidet en brosjyre om tverrfaglighet i skolen. Brosjyren omhandler hvordan barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, i brosjyren omtalt som miljøterapeuter, kan og bør være en del av skolens virksomhet for å skape en best mulig skole. Vi er veldig glade for å ha Utdanningsforbundet på lag i denne saken.

Les artikkelen her

Sveve

Hva som gjør at jeg trives i jobben som vernepleier på skolen.

Les mitt gjesteblogginnlegg på vernepleieren.com her

Enkelte elever utsettes for bruk av tvang og makt i skolen

I denne artikkelen tar jeg for meg hvordan man i skolen kan forebygge bruk av tvang og makt i undervisningen for enkelte elever med utviklingshemming og utfordrende atferd.SOR 6.2015-Enkelte elever