Publikasjoner

Om misbruk av tvang og makt overfor barn med psykisk utviklingshemming i skolen

Masteroppgave i spesialpedagogikk. Hva sier lovverket og hvilke konsekvenser får det? Hvordan kan det forebygges? Skrevet av Silje Gislefoss Netland.

Les masteroppgave her

Vernepleierboka 2010 – 20 år etter reformen

Vernepleiere i skolen

Seksjonsrådet for vernepleiere sin artikkelsamling. Lansert på FO-kongressen i 2010. Dette essayet bygger på mine egne erfaringer fra skolen, sett i sammenheng med nyere offentlige utredninger / NOUer. essayet beskriver hvordan vernepleiere kan bidra i skolen for å komme nærmere målet om en skole for alle

Les artikkelen her

Sveve

Hva som gjør at jeg trives i jobben som vernepleier på skolen.

Les mitt gjesteblogginnlegg på vernepleieren.com her

Enkelte elever utsettes for bruk av tvang og makt i skolen

I denne artikkelen tar jeg for meg hvordan man i skolen kan forebygge bruk av tvang og makt i undervisningen for enkelte elever med utviklingshemming og utfordrende atferd.SOR 6.2015-Enkelte elever