Om bedriften

Om bedriften

Rom for mestring og utvikling er opptatt av at alle skal få muligheten til nettopp å utvikle seg og mestre, uavhengig av hvilket utgangspunkt de måtte ha.

Jeg er opptatt av at det skal være god kvalitet i det tilbudet som gis. Kvaliteten skal være forankret både faglig, etisk og juridisk. Faglig ser jeg på ulike former for kommunikasjon i tilretteleggingen, strukturering av rammer, omgivelser og planer. Etisk ser jeg på ulike yrkesetiske retningslinjer, holdninger hos de ansatte og praktisk utøvelse av blant annet taushetsplikt. Alle tiltak skal være i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Aktuelle lover er opplæringsloven, straffeloven, arbeidsmiljøloven, pasientrettighetsloven, helsepersonell loven mm.

Jeg tilbyr kurs, foredrag og veiledning innen spesialpedagogikk.

Kursene om bruk av tvang og makt og spesialpedagogikk er aktuelle for alle som jobber i skole og barnehage. Kursene har,i tillegg til faglig, også et helse miljø og sikkerhets perspektiv for ansatte og barn/ungdom.

Av utdanning er jeg vernepleier med master i spesialpedagogikk. Jeg har grunnfag psykologi og har tatt praktisk pedagogisk utdanning og mellomlederutdanning. Videre har jeg instruktørutdanning i Løvstad-metoden, pedagogisk og terapeutisk mestring av vold på arbeidsplassen. Disse kursene holder jeg i regi av Løvstadskolen.

Arbeidserfaringen strekker seg fra 1995. Den har jeg fra hjemmetjenesten som vernepleier og leder, fra koordinerende team i Tromsø kommune som koordinator, fra skolen som mellomleder, miljøterapeut og lektor. Jeg har i skolen jobbet med spesialundervisning og elever med ulik grad av utviklingshemning og/eller autisme samt andre type lærevansker. 

Målgruppen for kursene er de som jobber med mennesker med utviklingshemning. Kursene tilbys over hele landet.