Om bedriften

Om bedriften

Rom for mestring og utvikling er opptatt av at alle skal få muligheten til nettopp å utvikle seg og mestre, uavhengig av hvilket utgangspunkt de måtte ha.

Jeg er opptatt av at det skal være god kvalitet i det tilbudet som gis. Kvaliteten skal være forankret både faglig, etisk og juridisk. Faglig ser jeg på ulike former for kommunikasjon i tilretteleggingen, strukturering av rammer, omgivelser og planer. Etisk ser jeg på ulike yrkesetiske retningslinjer, holdninger hos de ansatte og praktisk utøvelse av blant annet taushetsplikt. Alle tiltak skal være i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Aktuelle lover er opplæringsloven, straffeloven, arbeidsmiljøloven, pasientrettighetsloven, helsepersonell loven mm.

Jeg tilbyr kurs, foredrag og veiledning innen spesialpedagogikk.

Kursene om bruk av tvang og makt og spesialpedagogikk er aktuelle for alle som jobber i skole og barnehage. Kursene har,i tillegg til faglig, også et helse miljø og sikkerhets perspektiv for ansatte og barn/ungdom.

Av utdanning er jeg vernepleier med master i spesialpedagogikk. Jeg har grunnfag psykologi og har tatt praktisk pedagogisk utdanning og mellomlederutdanning. Videre har jeg instruktørutdanning i Løvstad-metoden, pedagogisk og terapeutisk mestring av vold på arbeidsplassen. Disse kursene holder jeg i regi av Løvstadskolen.

Arbeidserfaringen strekker seg fra 1995. Den har jeg fra hjemmetjenesten som vernepleier og leder, fra koordinerende team i Tromsø kommune som koordinator, fra skolen som mellomleder, miljøterapeut og lektor. Jeg har i skolen jobbet med spesialundervisning og elever med ulik grad av utviklingshemning og/eller autisme samt andre type lærevansker. 

Målgruppen for kursene er de som jobber med mennesker med utviklingshemning. Kursene tilbys over hele landet.

Jobb erfaring

August 2015-dd Rom for mestring og utvikling, Kursholder og veileder

August 2014- 31.12.15 miljøterapeut Kvaløya vgs, Troms fylkeskommune

August 2010-juli 2014 lektor Kvaløya vgs Troms fylkeskommune

November 2009-august 2010 Tildelingskontoret, Koordinerende team

Desember 2003-nov-2009 leder/miljøarbeider Sommerlyst skole, Tromsø kommune

Juni 1997-des 2003 Omsorgstjenesten Nordøya, Tromsø Kommune

1997-1999 ekstravakt/ferievikar hjemmetjenesten Håpet

1999-2000 miljøterapeut 100%. Eldreomsorg, miljøarbeid i fht unge med rus og psykiatri problematikk, oppfølging av avlastere og støttekontakter, saksbehandling. 100%

2000-2003 Assisterende avdelingsleder/avdelingsleder ved hjemmetjenesten Mortensnes/Hamna og natt tjenesten. 100%

Juni 1996-september 1996 Oddenveien bofelleskap, ferievikar.

Desember 1995-juni 1999 Rødtunet og Fagerheim bo og avlastningshjem. Ekstravakt/sykevikar/ferievikar

November 1995-januar 1998, støttekontakt

Høsten 1994-sommeren 1995. Nannarpsvegen boenhet, ekstrahjelp

Sommeren 1995, RBU Torpet, Hjelper på sommerleir for ungdom med funksjonshemning.

 

Utdannelse

1994-1995. Psykologi grunnfag, Høgskolan i Halmstad

1995-1999 Vernepleierutdanning, Høyskolen i Østfold.

2003-2004 Spesialpedagogikk, Folkeuniversitetet

2006-2009 Master i spesialpedagogikk, Universitetet i Tromsø

2014-2016 Praktisk pedagogisk utdanning. Universitetet i Tromsø.

2016 og 2018 Løvstadskolen instruktør. Pedagogisk og terapeutisk mestring av vold.

Kontaktinformasjon

Silje Gislefoss Netland
Telefon: +47 917 52 151
E-post: silje@mestringogutvikling.no
Adresse: Ilevegen 2, 9017 Tromsø