Samarbeidspartnere

Løvstadskolen

Tilbyr kurs i pedagogisk og terapeutisk mestring av vold på arbeidsplassen. Kan være aktuelt på mange arbeidsplasser. Boliger og avlastninger for mennesker med utagerende atferd, sykehjem og demens avdelinger mm.  Jeg holder også kurs i regi av Løvstadskolen. Se hjemmesiden for mer informasjon.

Se nettside

Privat Omsorg Nord

Tilbyr hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp og BPA (borgerstyrt personlig assistanse). Jeg holder ulike kurs for privat omsorg nord. Assistentkurs og arbeidsleder kurs i BPA.

Se nettside