Samarbeidspartnere og oppdragsgivere

BPA Nord

Tilbyr BPA (borgerstyrt personlig assistanse). Jeg holder ulike kurs for de ansatte assistentene i BPA Nord.

Se nettside

Lifetools

Står bak kommunikasjonsverktøyet Kjenn MEG, som er et hjelpemiddel som skal bidra til et bedre kommunikasjonsmiljø for mennesker med kommunikasjonsvansker, og da spesielt den alternative språkgruppen i ASK.

Se nettside

Ridderne

Bistår kommuner og andre instanser i å utvikle opplæringsprogram knyttet til saksbehandling kapittel 9 i helse og omsorgstjenesteloven. Tar også oppdrag knyttet til rådgiving og veiledning i enkeltsaker, samt lager tilpassede kurs etter bestilling.

Se nettside

SPISS

SPISS er en privat virksomhet som tilbyr spisskompetanse på tema knyttet til autismespektertilstander (ASD). SPISS gir tilbud til pårørende, personer med egen (mistenkt eller stadfestet) diagnose, fagfolk i barnehager, skoler, omsorgsboliger, PPT, BUP, barnevern, habiliteringstjenester og alle andre som ønsker vår hjelp. SPISS tar oppdrag over hele landet. 

Se nettside

Lifa er en lokal leverandør av BPA tjenester i Tromsø. Lifa sin viktigste oppgave er å være en seriøs arbeidsgiver og leverandør, slik at arbeidsledere kan organisere sine hverdager slik de vil. I Lifa-BPA får arbeidsleder verktøyene, opplæring og bistand til å styre sine team og organisere hverdagen etter egne preferanser.