Spesialpedagogikk

Et kurs som gir økt kunnskap om praktisk spesialpedagogikk for barn og voksne.

Gjennomgang av ulike diagnoser
Sosial og emosjonelle vansker
Utviklingshemning
Autisme
Hva er læring og hvordan lærer man? Hvordan legge til rette for mestring og utvikling hos mennesker med lærevansker? Det finnes ulike metoder for å tilrettelegge for læring.
Strukturering av læringsmiljø. Hvordan kan vi hjelpe de vi jobber med til å få oversikt over livet og hverdagen sin?
Kommunikasjon. Hvordan kan vi sikre oss at vi forstår de vi jobber med og de forstår oss?
Tilrettelegging for mestring og utvikling. Vi skal se på hvordan vi kan få de vi jobber med til å utnytte alle sine ressurser og litt til.
Kurset er nært knyttet til praksis. Fordelen med dette kurset er at du får tips om konkrete tiltak og praktiske eksempler du kan bruke i jobben din. Det er rom for å bygge på det deltakerne allerede kan fra før.

Målgruppe: Miljøarbeidere, assistenter og andre interesserte.

Tilbakemeldinger fra tidligere kurs

«Bra faglig innhold»  «Veldig relevant for det vi jobber med i hverdagen» 

«Gode caser og eksempler»  «Praksisnært»  «Veldig bra» 

Påmelding til kurset