Autisme og utviklingshemming

Autisme og utviklingshemming.
Tilrettelegging i hjem og skole

Mål: Gi deltakerne økt kunnskap om diagnosene autisme og utviklingshemming samt praktisk tilrettelegging i skole og hjem.

Målgruppe: Assistenter, miljøarbeidere, lærere og terapeuter i hjem, skole, barnehage og sfo

 

Kursinnhold

Gjennomgang av ulike diagnoser

  • Utviklingshemming
  • Autisme

Praktiske tips for tilrettelegging i skole og hjem

  • Tilpasset kommunikasjon
    Strukturering av planer og miljø

Hvordan legge til rette for mestring og utvikling hos mennesker med autisme og/eller utviklingshemming? Det finnes ulike metoder for å tilrettelegge for læring. Vi skal se på hvordan vi kan få de vi jobber med til å utnytte alle sine ressurser og litt til.

Strukturering av læringsmiljø. Hvordan kan vi hjelpe de vi jobber med til å få oversikt over livet og hverdagen sin?

Kommunikasjon. Hvordan kan vi sikre oss at vi forstår de vi jobber med og de forstår oss?

Med utgangspunkt i at tilbudet som gis til de man jobber med skal være av faglig, etisk og juridisk god kvalitet. Vi skal se på hvordan man kan sikre at den jobben man gjør oppfyller disse kriteriene.

Kurset er både praktisk og teoretisk. Fordelen med dette kurset er at du får tips om konkrete tiltak og praktiske eksempler du kan bruke i jobben din. Det er rom for å bygge på det deltakerne allerede kan fra før.

Bestill kurs til deg og dine kollegaer

Bestill kurs