Kurs og foredrag

Målet med kursene er at kundene skal få økt forståelse av hvordan man som ansatt påvirker de man jobber for. På denne måten vil man øke kvaliteten på den hjelpen man gir.

Les mer om mine kurs

Om bedriften

Jeg er vernepleier med master i spesialpedagogikk og har i de siste 11 årene jobbet i skolen med elever som har forskjellige diagnoser og ulik grad av utviklingshemning. Tidligere arbeidserfaring har jeg fra hjemmebasert omsorg.

Les mer om bedriften

Samarbeidspartnere

Jeg samarbeid med faglige sterke partnere innen områdene helse-omsorg og oppvekst. Ta kontakt for mer informasjon.

Les mer om mine samarbeidspartnere