Referanser

 

 

 

Jeg er samarbeidspartner i SPISS.

SPISS er et firma som er spesialisert på autismespektertilstander. «Hands on» veiledning, opplæring og kursing.

Torill Fjæran Granum, Daglig leder 91304375

 

 

TASVO1

Jeg har holdt kurs og hatt veiledning for tilretteleggerne ved Tromsø Asvo om tilrettelegging for mestring hos arbeidstakerne

Anne-Grete Kvendbø Tlf: 48 29 63 67

 

TK+logo_liten

Jeg har jobbet i skolen med elever med utviklingshemming i 10 år. Siw Mona var min leder deler av tiden, men holder nå til på PPT i Tromsø.
Siw-Mona Tiber-Olsen Tlf: 94149959

 

BPA NORD

Jeg er kursholder for arbeidsledere og assistenter i borger styrt personlig assistanse ordningen. Tar oppdrag som faglig veileder for personalgrupper som jobber med målrettet miljøarbeid

Maria Wenås Meyer, Koordinator. Tlf 47679605